Ajalugu

Põlva Kunstikool loodi 2001. aastal. Direktrissina asus tööle Anne Prangel, kes ühtlasi annab kunstiajalootunde ning on eelkoolis joonistamise ning loovustundide juhendaja.

Enne 2001.aastat tegutses Põlva Noorsookeskuses Kunstistuudio õpetajate Jüri Ristna, Merle Põlluveeri ja Mart Vesteri juhendamisel. Noorsookeskuse direktrissi Ülle Herri eestvõtmisel ehitati ümber Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse IV korruse abiruumid kunstistuudio aineklassideks ja galeriiks, mis said vastloodud kooli baasiks.

2001/2002. õ.-a. tegutses Põlva Kunstikoolis kolm kursust. Kunstikooli esimene lend ehk siis esimene neljas kursus lõpetas 2003. aastal.

Kooli asutamisega lisandus kooliperre Voldemar Ansi – praegune joonistamise ja graafikaõpetaja, keda tunnustati aastal 2005 Aasta Õpetaja tiitliga.

2003 - 2014 tegutses maalimise ja kompositsioonitundide õpetajana Mati Leppik.

2005. aastast annab koolis maalitunde Katrin Roots.

2012 - 2013 jagas õpilastele oma teadmisi kompositsioonis-  ja nahakunstis õpetaja Ulla Torop.

2012 - 2013 jagas oma teadmisi vanema rühma stuudiotundides keraamik Mati Kuusing.

Õppetöö Põlva Kunstikoolis toimub riikliku huvialakoolide kunsti – õppekava alusel neljal õppeaastal, mis sisaldavad joonistamise, maalimise, kompositsiooni ja vormiõpetuse baaskursusi. Õpetaja Voldemar Ansi eestvõtmisel ja innustamisel saavad kõik õpilased algteadmisi graafika eri tehnikatest. Mart Vesteri käe all omandavad huvilised vormiõpetuses lisateadmisi keraamikast. Merle Põlluveer juhatab õpilasi lisaks maalimise ja kompositsioonitundidele tegelema käsitööga -  iseäranis tekstiilikunstiga. Noorel on peale kooli lõpetamist võimalus jätkata huvialaga tegelemist nn. vanemas rühmas, tegutsevad ringid mudilastele, nooremale koolieale ja täiskasvanutele.

Igal suvel toimuvad kooli maalilaagrid looduskaunites kohtades üle Eesti - Pikajärvel, Karepal, Saaremaal Tiirimetsas, Oitmel, Orissaares, Vastseliina lähedal Kerikumäel ja Häädemeestes. Pea igal õppeaastal  on sellele lisandunud ka sügisesed maalilaagrid Otepääl ja Valgemetsas ning kultuurireisid Peterburi ja Udmurtiasse.

Põlva Kunstikool pole õpilaste sõnul mitte ainult koht teadmiste ja oskuste omandamiseks, vaid ka suhtlemisring- ja sõpruskond, kool, kus on lihtsalt hea ja lahe olla.