Põlva Kunstikooli hoolekogu protokoll 20.01.2022

Põlva Kunstikooli hoolekogu esimees on Kaire Zopp - tel 56 26 35 15

Põlva valla munitsipaalhuvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord

Põlva valla huvikoolide õppetasu hinna
kehtestamine

Avalduse vorm