Põlva Kunstikooli hoolekogu koosseis 2023/2024

Põlva Kunstikooli hoolekogu esimees on Kristel Pai.

Põlva Kunstikooli hoolekogu protokoll 22.09.2022

Põlva Kunstikooli hoolekogu esimees on Kristel Pai (paikristel@gmail.com)

Põlva valla munitsipaalhuvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord

Põlva valla huvikoolide õppetasu hinna
kehtestamine

Avalduse vorm