Põlva Kunstikooli hoolekogu protokoll 05.11.2020

Põlva Kunstikooli hoolekogu esimees on Kaire Zopp - tel 56 26 35 15

Põlva Kunstikooli hoolekogu koosseis 2020/2021

Põlva Kunstikooli hoolekogu koosseis 2018/2019

Põlva Kunstikooli hoolekogu esimees on Mart Vester tel 56 98 82 00

Põlva Kunstikooli hoolekogu  26.09.2018 protokoll

Põlva Kunstikooli hoolekogu koosoleku 27.06.2018 protokoll

Põlva Kunstikooli hoolekogu koosseis 2017/2018

Põlva Kunstikooli hoolekogu koosoleku 05.10.2017 protokoll

Põlva Kunstikooli hoolekogu koosoleku 14.06.2017 protokoll

Põlva Kunstikooli hoolekogu esimees Mart Vester -  tel 56 98 82 00

Põlva Kunstikooli hoolekogu koosoleku 20.10.2016 protokoll

Põlva Kunstikooli hoolekogu esimees  on Mart Vester.

Põlva valla munitsipaalhuvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord

Põlva valla huvikoolide õppetasu hinna
kehtestamine

Avalduse vorm