Põlva Kunstikooli hoolekogu protokoll 22.09.2022

Põlva Kunstikooli hoolekogu esimees on Kristel Pai (paikristel@gmail.com)

Põlva Kunstikooli hoolekogu koosseis 2022/23 õ.-a.

Põlva Kunstikooli hoolekogu protokoll 20.01.2022

Põlva Kunstikooli hoolekogu esimees on Kaire Zopp - tel 56 26 35 15

Põlva valla munitsipaalhuvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord

Põlva valla huvikoolide õppetasu hinna
kehtestamine

Avalduse vorm